Autenticitet

Vores oplevelse af virkeligheden er vel det mest personlige vi har. Det synspunkt vi har på verden er unikt og enestående. Vi kan ikke engang give det væk til en anden.

Når vi tager det i betragtning, er det tankevækkende, hvor ofte vi antager, at andre har det samme synspunkt som os. Ved nærmere eftertanke er det sært, hvor ofte vi vælger at antage andres meninger og  synspunkter, for at tilpasse os deres autoritet. Motivationen hertil er ikke svær at forstå, den er indlysende nok basalt set frygt. Men konsekvenserne heraf er mindre gennemskuelige og ikke altid lige til at få øje på.

Videnskaben har opstillet mange forsøg på at forstå medarbejderes motivation, for at kunne opstille de bedste ledelses strategier. Hvordan får vi mest ud af vore medarbejdere. Men til deres store frustration agerer hverken ledere eller medarbejdere rationelt og entydigt. Noget vi alle godt ved. Der er ikke den store forskel på medarbejdere og ledere. Vi er allesammen mennesker først og fremmest. Mennesker følger det de tror på, det der er autentisk.

Det er med andre ord bevidstheden om hvem vi er, der er afgørende for hvordan vi agerer i en given situation. Derfor giver det også mening at arbejde med denne bevidsthed om, hvem vi er. Uanset om det gælder udviklingen af ledere, organisationer eller medarbejdere afhænger resultatet af den bevidsthed det mødes af og med.

Vi er alle bevidste om tingene i vores liv i en eller anden udstrækning. Fra vi er små, bliver vi bevidste om os selv via andre. Når vi begynder den rejse, er vi afhængige af gode lærere og vejledere, der forstår at lede opmærksomheden hen mod os selv. Vi bruger hinanden som spejle.

Men det er en svær opgave for os, som mennesker at være spejl for hinanden. Ikke mindst fordi vi ikke forstår, hvordan dette fungerer. Vi har lært at analysere, og sammenligne os med andre. Vi vurderer og dømmer os selv og andre udfra meninger og synspunkter, som vi ikke længere husker, hvorfor vi har. Vi husker ikke, hvem vi selv er mere og ofte har vi svært ved at mærke, hvad vi inderst inde mener om det.

Vi har ofte svært ved at navigere bevidst, fordi bevidstheden er blevet båndlagt. Vi bruger vores bevidsthed på at behandle en masse informationer, som er irrellevante for den situation vi er i. Resultatet er at vi reagerer ubevidst på impulser, vi ikke forstår og derfor er tilbøjelige til at forblive i fortidens trygge tankegang og undgår forandringer.

Der er brug for at afvikle, udvikle og integrere de personlige ressourcer og anerkende det kæmpe potentiale vi alle går og gemmer på.

Playmaker træningen arbejder med tværfaglig viden og værktøjer og faciliterer din træning af nye kompetencer til at frigøre, målrette, integrere og udfolde dit fulde potentiale.

Vi går andre veje og tør, hvor andre tøver. Hvad gør du?