Barrierer i karrieren

Personlige barrierer kan komme til at stå i vejen for medarbejderens fortsatte karriere.
Ofte må medarbejderen give afkald på sin fortsatte karriere indenfor et felt, fordi egne overbevisninger og den personlige historie står i vejen. Det  ligger ikke nødvendigvis indenfor et terapeutisk felt og udviklingen af et talent er ikke nødvendigvis direkte relaterbart til den situation medarbejderen står i.
Nogle gange ligger løsningen lige for, men kan ikke iværksættes på grund af personlige barrierer, der ikke lader sig ryde af vejen med de almindelige metoder. Coaching og andre metoder har deres begrænsninger og nogle gange må der et længere udviklingsforløb til for at transformere de foreliggende udfordringer.
Derfor må der nogle gange tages andre mere usædvanlige metoder i brug. Ukonventionelle metoder har det med at skabe opmærksomhed. Det kræver konkrete udviklingsmål og individuelle samarbejdsaftaler.

Hvor højt tør du stile? Hvor dybt vil du søge? Hvorlangt vil du gå, for at nå dine mål? Forskellen på succes og fiasko er ofte kun et skridt! Det sidste! Er der noget i dig der forhindrer dig i at tage det?

Hvor dybt vil du synke, før du gør noget ved det, der ikke fungerer for dig?

Hvem og hvad styrer dit liv? Hvem er med dig? Støtter dig? Hvem støtter du dig op ad? Spørger om råd og vejledning?

Hvad er meningen bag din vrede eller frustration? Hvad skaber glæde og begejstring i dig?

Hvis du har lyst til at høre mere, så ring for nærmere information.